Izjava guvernerja ob robu Letnega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

07.10.2022 / Sporočilo za javnost

Do 16. oktobra 2022 v Washingtonu poteka Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB), na katerem sodeluje tudi guverner Boštjan Vasle. Ob robu srečanja je v kratki izjavi izpostavil osrednje teme srečanja, spregovoril o dosedanjem odzivu na spremenjene ekonomske razmere in poudaril pomembnost skupnega delovanja za zajezitev inflacije.    

Guverner Boštjan Vasle se, v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS, udeležuje zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (International Monetary and Financial Committee – IMFC), ki se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, podpori MDS pri zagotavljanju finančne pomoči državam članicam, v luči vpliva epidemije COVID-19 in ruske agresije na Ukrajino, gospodarskih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Delegacija Banke Slovenije se bo udeležila več bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka, in sicer z direktorjem Alfredom Kammerjem in novim vodjo misije za Slovenijo Donalom McGettiganom, ter predstavniki oddelka za denarne in kapitalske trge. Delegacija se bo udeležila tudi sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, ločeno z izvršnim direktorjem te konstituence, Danielom Palotaiem, ter sestanka konstituence SB, katerih članica je Slovenija. Guverner Vasle bo sodeloval tudi na razpravi finančnih ministrov in guvernerjev srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope na temo obetov in političnih izzivov za Evropo.