Povezave med ekonomskimi politikami in finančno stabilnostjo; povezava do dogodka

20.10.2022 / Sporočilo za javnost

V zadnjih letih se okolje, v katerem živimo in delujemo, korenito spreminja  – pandemiji koronavirusa je v začetku letošnjega leta sledila ruska vojaška agresija, posledice katere se stopnjujejo. To vnaša dodatne omejitve in veliko mero negotovosti tudi v gospodarsko okolje, kar se v zadnjem obdobju najbolj izrazito kaže v močno povišani inflaciji, negotovih obetih za gospodarsko rast in volatilnih razmerah na finančnih trgih.

Za naslavljanje te problematike smo centralne banke že pred časom dosegle konsenz, da prilagodimo denarno politiko. Tako smo, med drugim, v Svetu Evropske centralne banke ukrepali z dvigi ključnih obrestnih mer in pričakujemo, da bomo s to politiko nadaljevali. Na ta način prispevamo k temu, da se trenutni inflacijski pritiski ne bodo podaljšali prek srednjega roka.

Za uspešno soočanje s povišano inflacijo ter zmanjšanje negotovosti, s katero se soočamo, pa je ključno sodelovanje in ukrepanje vseh ekonomskih politik, tako denarne kot fiskalne. Eno od ključnih vprašanj je tudi, kako lahko denarna in fiskalna politika vplivata na finančno stabilnost in kako naj v procesu sprejemanja odločitev upoštevata finančne ranljivosti.

O tem bomo razpravljali na dogodku Banke Slovenije z naslovom Povezave med ekonomskimi politikami in finančno stabilnostjo. Razprava bo potekala v četrtek, 10. novembra 2022, od 14. do 16. ure.

K razpravi smo povabili visoke predstavnike monetarne in fiskalne politike. Sodelovali bodo:

  • Isabel Schnabel, članica Izvršilnega odbora Evropske centralne banke,
  • Klemen Boštjančič, minister za finance,
  • Peter Kažimír, guverner slovaške centralne banke
  • Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije
  • Nadia Calviño, ministrica za gospodarstvo in digitalno preobrazbo v Španiji (oddaljen dostop).

Razpravo bo povezoval Mojmir Mrak, redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Razprava bo potekala v prostorih Banke Slovenije, omogočen pa bo tudi neposredni video prenos. Dogodek je brezplačen. Potekal bo v angleškem jeziku, prevod v slovenščino bo na voljo le fizično prisotnim udeležencem. 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!