Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB

28.10.2022 / Sporočilo za javnost

Po ugodnih gibanjih v prvi polovici leta se gospodarski obeti za evrsko območje v nadaljevanju leta izraziteje poslabšujejo, ob čemer inflacija vztraja na visokih nivojih. V teh okoliščinah smo se člani Sveta ECB včeraj odločili za nadaljnje ukrepanje na področju denarne politike. Že tretjo monetarno sejo zapored smo dvignili ključne obrestne mere, tokrat ponovno za 0,75 o. t. Z normalizacijo denarne politike smo nadaljevali tudi pri drugih instrumentih. Prilagodili smo (a) obrestovanje operacij TLTRO-III, s čimer krepimo transmisijo ključnih obrestnih mer denarne politike na pogoje posojanja bank zasebnemu sektorju, in (b) obrestovanje obveznih rezerv, s čimer želimo zagotoviti nevtralnost tega instrumenta in njegovo obrestovanje približati tržnim pogojem.

Člani Sveta ECB smo se včeraj odločili, da nadaljujemo z odločno normalizacijo denarne politike. Vse tri ključne obrestne mere ECB smo zvišali za 75 bazičnih točk, s čimer je bil narejen bistven napredek k umiku akomodativnosti denarne politike. Ob tem pričakujemo nadaljnje dvige obrestnih mer tudi v prihodnje, pri čemer bomo o njihovi velikosti presojali na vsaki seji posebej v odvisnosti od inflacijskih in gospodarskih izgledov. Dvigi obrestnih mer in njihov vpliv na pogoje financiranja bodo prispevali k temu, da se trenutni inflacijski pritiski ne bodo podaljšali preko srednjega roka. Cilj članov Sveta ECB namreč je, da se inflacija na srednji rok stabilizira pri 2 %.

Da bi okrepili transmisijo ključnih obrestnih mer denarne politike na pogoje posojanja bank zasebnemu sektorju in tako skladno, prek vseh instrumentov, nadaljevali z normalizacijo denarne politike, smo prilagodili obrestovanje operacij TLTRO-III. Spremenjeni pogoji bodo veljali od 23. novembra 2022 dalje, banke pa bodo imele na voljo tudi dodatne termine za morebitna predčasna vračila.

Prilagodili smo tudi obrestovanje obveznih rezerv, s čimer želimo zagotoviti nevtralnost tega instrumenta in njegovo obrestovanje približati tržnim pogojem. Obvezne rezerve se bodo obrestovale po obrestni meri mejnega depozita.

Odločitve so bile sprejete na podlagi zadnjih podatkov. V evrskem območju se gospodarstvo v drugi polovici leta namreč ohlaja. Zaostrene razmere na energetskih trgih zaradi nadaljevanja ruske vojaške agresije v Ukrajini, visoka rast cen in povišana negotovost še naprej zmanjšujejo zaupanje med potrošniki in podjetji in negativno vplivajo na gospodarsko klimo. Ob tem anketni kazalniki kažejo, da je upočasnitev aktivnosti v preteklih mesecih postala širše osnovana, saj se gospodarska aktivnost ohlaja tako v predelovalnih dejavnostih kot tudi v storitvah.

Izjava je na voljo tudi v video formatu.