Pričenjajo se redna posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada

10.11.2022 / Sporočilo za javnost

Danes se pričenjajo redna posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada (MDS) v skladu s 4. členom Statuta MDS. Predstavniki MDS bodo v Sloveniji od 10. do 21. novembra 2022. Ob zaključku bodo predstavljene tudi prve ugotovitve misije.

Namen posvetovanj je pregled zadnjih gospodarskih gibanj, delovanja finančnega sektorja in bančnega sistema ter izzivov za prihodnje. Med prioritetnimi področji v okviru letošnjih posvetovanj se izpostavlja tudi omejevanje tveganj s strani fiskalne in makrobonitetne politike, energetsko varnost, podnebne spremembe, digitalizacijo ter trg dela. Na podlagi pogovorov z vsemi vključenimi institucijami bo v naslednjih mesecih pripravljeno poročilo za Slovenijo s pogledi in priporočili MDS o ustreznih finančnih, fiskalnih in strukturnih politikah za Slovenijo.

Novi vodja misije za Slovenijo Donal McGettigan in člana misije Rossen Alexandrov Rozenov in Wei Shi se bodo v okviru posvetovanj srečali s predstavniki Banke Slovenije, Ministrstva za finance RS, drugih resornih ministrstev, UMAR, Fiskalnega sveta, DUTB, GZS, Slovensko-nemške gospodarske zbornice, ZPIZ, Državnega zbora RS, Združenja bank Slovenije, izbranih poslovnih bank, sindikatov ter predstavniki podjetij v turizmu.

Vodja misije Donal McGettigan bo prve ugotovitve misije ob zaključku posvetovanj skupaj s Klemnom Boštjančičem, ministrom za finance, in Boštjanom Vasletom, guvernerjem Banke Slovenije, predstavil 21. novembra 2022, ob 12:30, na novinarski konferenci v prostorih Banke Slovenije.