Prednostne naloge nadzora v prihodnjem triletnem obdobju ter ocena tveganj in ranljivosti

12.12.2022 / Sporočilo za javnost

V Evrosistemu enkrat letno opredelimo prednostne naloge nadzora v srednjeročnem obdobju, ki jih sicer lahko ob pojavu novih tveganj sproti prilagajamo. Prednostne naloge razvijamo na podlagi ključnih tveganj in ranljivosti, s katerimi se v sedanjem gospodarskem, regulativnem in nadzornem okolju soočajo nadzorovane institucije. Prednostne naloge v prihodnjem triletnem obdobju so naslednje:

- krepitev odpornosti proti neposrednim makrofinančnim in geopolitičnim šokom

- spoprijemanje z izzivi digitalizacije in povečevanje sposobnosti upravljalnih organov, da usmerjajo poslovanje

- okrepitev prizadevanj za obravnavo podnebnih sprememb.

Podrobnosti so na voljo na povezavi