ECB poročilo o dobrih praksah s področja klimatskih stresnih testov

19.12.2022 / Sporočilo za javnost

Klimatski stresni testi so ključno orodje nadzornikov pri ocenjevanju vpliva podnebnih tveganj na bančni sistem. Podnebni stresni testi, prvič izvedeni letos, so pokazali, da so banke v veliki meri v zadnjem letu ustrezno prilagodile organizacijsko strukturo na način, da so pripravljene na naslavljanje okoljskih in podnebnih tveganj. Druga pomembna ugotovitev pa je, da je vključenost teh tveganj v samo poslovanje med bankami še vedno zelo različno. Cilj danes objavljenega poročila je bankam predstaviti primere dobre prakse, ugotovljene pri letošnjih podnebnih stresnih testih, in jim s tem pomagati izboljšati njihove zmogljivosti testiranja izjemnih situacij, povezanih s podnebnimi tveganji.