Študija ECB: Gotovina ostaja najpogosteje uporabljeno plačilno sredstvo; hitra rast elektronskih plačil

20.12.2022 / Sporočilo za javnost

Gotovina tudi v letu 2022 na ravni evrskega območja ostaja največkrat uporabljeni plačilni instrument, a delež njene uporabe upada. Na drugi strani se je s pandemijo koronavirusa okrepil trend elektronskih plačil, kaže Študija o plačilnih navadah potrošnikov v evrskem območju. Večina sodelujočih v študiji kot razlog za odmik od gotovine navaja, da je elektronsko plačilo enostavnejše. V Banki Slovenije ob tem ugotavljamo, da med državami evrskega območja Slovenija ostaja med državami z največjim deležem uporabe gotovine pri vsakodnevnih plačilih.

V okviru ECB smo danes izdali Študijo o plačilnih navadah potrošnikov v evrskem območju, ki je bila tokrat izvedena tretjič – pred tem smo jo izvedli že leta 2016 in 2019.

Primerjava kaže trend upadanja uporabe gotovine, ki pa še naprej ostaja prevladujoči plačilni instrument pri vsakodnevnih plačilih. Leta 2016 je bila gotovina uporabljena v 79 % vseh transakcij potrošnikov na fizičnih prodajnih mestih in med posamezniki, leta 2019 v 72 %, leta 2022 pa v 59 %.

Slika: Delež plačilnih instrumentov uporabljenih na prodajnih mestih v evrskem območju (po številu transakcij)

Vir: Študija o plačilnih navadah potrošnikov v evrskem območju (SPACE II).

Aktualna študija je pokazala tudi izrazit trend naraščanja elektronskih plačil, saj se je delež plačil, opravljenih s kartico, zvišal na 34 % (leta 2016 19 %, leta 2019 pa 25 %). Delež plačil z mobilnimi aplikacijami se je povečal na 3 % (leta 2019 1 %). Potrošniki elektronska plačila uporabljajo predvsem za plačila večjih vrednosti.

Kljub trendu zmanjševanja uporabe gotovine za 60 % sodelujočih v študiji gotovina predstavlja pomembno možnost plačila. Kot razlog navajajo predvsem lažje upravljanje osebnih financ, ohranjanje anonimnosti in takojšne plačilo, medtem ko kartična plačila dojemajo kot hitra in enostavna.

V Sloveniji se uporaba gotovine ni bistveno znižala

Rezultati študije so pokazali tudi, da obstajajo precejšnje razlike v vedenju in navadah potrošnikov pri plačevanju med posameznimi članicami evrskega območja. V Sloveniji ostajamo zvesti gotovini, saj s 73 % gotovinskih plačil na fizičnih prodajnih mestih sodimo med države, kjer je ta plačilni instrument najpogosteje uporabljen. Povečal se je pa tudi delež plačil na spletu, in sicer na 15 % (leta 2019 10 %), kjer se slovenski potrošniki za plačilo večinoma poslužujejo kartičnega plačila (54 %), sledijo pa elektronske denarnice (20 %). S karticami podobno kot potrošniki v drugih državah evrskega območja plačujemo predvsem nakupe večjih vrednosti.

Celotna študija je na voljo na spletnih straneh ECB, prihodnja študija o plačilnih navadah potrošnikov v evrskem območju pa bo objavljena predvidoma leta 2024.