Začenjajo se stresni testi za pomembne banke Evrosistema

31.01.2023 / Sporočilo za javnost

V okviru Evropske centralne banke (ECB) bomo tudi letos izvedli stresne teste za 99 pomembnih bank, ki so pod neposrednim nadzorom ECB. Gre za vzorec bank, ki pokrivajo okoli 75 % bančnih sredstev Evrosistema. Stresni testi bodo potekali s pristopom "bottom-up". 

Hkrati bomo tudi v Banki Slovenije v skladu z zakonodajo ter utečeno prakso preteklih let izvedli poenostavljene "bottom-up" stresne teste tudi za vse manj pomembne banke in hranilnice, hčere bank v večinski tuji lasti in SID.

Vsi stresni testi bodo izvedeni v skladu z metodologijo Evropskega bančnega organa (EBA) in scenariji, ki jih je predvidel Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB). Vaja v okviru ECB se začenja danes, v Banki Slovenije pa jo bomo začeli marca. Rezultati bodo objavljeni konec julija 2023.

Sporočilo za javnost ECB