Rezultati SREP: Banke evrskega območja so kapitalsko in likvidnostno trdne ter povečujejo dobičkonosnost

09.02.2023 / Sporočilo za javnost

V okviru Evropske centralne banke (ECB) so bili objavljeni rezultati procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) za leto 2022. V tem procesu nadzorniki sprejmejo skupno oceno izzivov, s katerimi se soočajo pomembne institucije, skupaj z ustrezno kapitalsko zahtevo in drugimi nadzornimi ukrepi, ki naj bi jih banke izvedle v tekočem letu, da bi bolje obvladovale ugotovljene izzive.

Rezultati kažejo, da so banke evrskem območju v povprečju ohranile dober kapitalski in likvidnostni položaj, saj jih je velika večina vzdrževala več kapitala, kot bi ga morale glede na kapitalske zahteve in napotke, sprejete v prejšnjem ciklu SREP. Čeprav so se obeti tekom leta poslabševali, so banke zaradi zviševanja obrestnih mer izboljšale dobičkonosnost in ustvarjanje notranjega kapitala. Povprečna skupna ocena SREP za leto 2022 je ostala večinoma nespremenjena, saj je 92 % zajetih bank dobilo enako oceno SREP kot v letu 2021. Za polovico od preostalih 8 % se je ocena poslabšala.
Največ ukrepov so nadzorniki tudi tokrat izrekli za področji kreditnega tveganja in notranjega upravljanja.

Sporočilo za javnost in rezultati SREP 2022 so na voljo na spletni strani ECB.