Plačilne storitve v 2022: Razlike v ponudbi in ceni bančnih storitev ostajajo velike

20.02.2023 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo skupaj z bankami in hranilnicami oblikovali košarico plačilnih storitev, ki odraža plačilne navade tipičnega komitenta. V redni analizi, ki jo opravljamo vsako leto, ugotavljamo, da je bilo za to košarico storitev v letu 2022 v povprečju treba nameniti 70,71 evra letno, kar znaša 1,31 evra več kot 2021. Razpon med najcenejšo in najdražjo ponudbo pa ostaja zelo velik.

Tudi na področju primerjave oglaševanih efektivnih obrestnih mer (EOM) po posameznih bankah in hranilnicah ugotavljamo relativno velike razlike med ponudbami bank. Tako je razlika med najvišjo in najnižjo EOM v primeru povprečnega potrošniškega kredita nekaj nad 3 odstotnimi točkami, v primeru povprečnega stanovanjskega kredita pa nekaj nad 0,4 odstotne točke.

Da bi zagotovili enostavno primerljivost ponudbe bank in hranilnic, izračuni po posameznih bankah temeljijo na isti košarici plačilnih storitev. Vsebino košarice smo sestavili v sodelovanju z bankami in hranilnicami in odraža plačilne navade tipičnega komitenta. Pri tem posamezni paketi lahko vključujejo tudi širši nabor storitev, vendar tega in kvalitativnih razlik v ponudbi (npr. široka mreža lastnih bankomatov) v enostavni primerjavi, ki jo zagotavlja košarica storitev, ni mogoče upoštevati.

V Banki Slovenije zato na svojih spletnih straneh omogočamo pregled celotne paketne ponudbe vseh bank in hranilnic. Primerjava stroškov košarice plačilnih storitev potrošnikom služi kot informativno orodje za izbiro zanje najprimernejše bančne paketne ponudbe.

Tabela 1: Košarica plačilnih storitev tipičnega komitenta

Strošek za košarico plačilnih storitev: od 29 do 97 evrov

Za tipičnega komitenta je povprečni letni strošek oblikovane košarice storitev za pakete, ki so namenjeni večini komitentov, znašal 70,71 evra (leta 2020 70,47 evra, leta 2021 69,40 evra) in je bil za skoraj 136 % višji kot pri najcenejši banki.

Tabela 2: Izračuni stroškov košarice plačilnih storitev tipičnega komitenta na dan 31. 12. 2022 (v EUR)

V primerjavo so vključeni tudi paketi, ki so dostopni le novim komitentom ali obstoječim z doplačilom za zamenjavo, ter paketi, odprtje katerih je možno zgolj preko spleta.
Vir: Lasten izračun na podlagi košarice storitev (Tabela 1) in pripadajočih nadomestil, veljavnih na dan 31. 12. 2022.

Razlika v EOM iz spletnih kalkulatorjev 3,18 oziroma 0,42 odstotne točke

Z namenom še celovitejšega pregleda ponudbe bančnih storitev za prebivalce smo pripravili tudi primerjavo stroškov financiranja za prebivalstvo. Za primerjavo smo vzeli EOM kot najbolj kompleten kazalec stroškov financiranja, ki vključuje tako obresti izposojenega denarja kot strošek kreditne storitve.

Podatki so pridobljeni iz spletnih kalkulatorjev posameznih bank in hranilnic, pri čemer smo uporabili povprečno ročnost in povprečen znesek kredita v letu 2022. Pri potrošniških kreditih povprečna ročnost znaša pet let, povprečen znesek kredita 12.000 evrov, pri stanovanjskih kreditih povprečna ročnost znaša 16 let, povprečen znesek pa 80.000 evrov. Pri obeh vrstah kreditov smo izbrali nespremenljivo obrestno mero in predpostavili, da gre za komitenta banke oziroma hranilnice. Kot zavarovanje pri stanovanjskem kreditu smo upoštevali nepremičnino.

Pri potrošniškem kreditu povprečna tako izračunana EOM znaša 7,90 % (lani 7,25 %), razpon med ponudbo najcenejše in najdražje banke pa je od 6,29 % do 9,47 %, kar v stroških financiranja znaša nekoliko manj kot 1.000 evrov (lani nekoliko nad 600 evri). Pri stanovanjskem kreditu pa je povprečna s spletnimi kalkulatorji izračunana EOM 4,45 % (lani 2,23 %), razpon med najcenejšo in najdražjo ponudbo pa je od 4,16 % do 4,58 %, kar v stroških financiranja znaša okoli 3.000 evrov (lani okoli 3.500 evrov).

Tabela 3: Oglaševane efektivne obrestne mere (EOM) za potrošniški in stanovanjski kredit na dan 1. 2. 2023

* Banke oziroma hranilnice nimajo kalkulatorja.
**  Potrošniški za nove stranke, zaposlitev za nedoločen čas, nima kalkulatorja za stanovanjski kredit.
***  Pri stanovanjskem kreditu mora komitent skleniti življenjsko ali rizično zavarovanje.
**** Potrošniški zavarovan s hipoteko.
***** Kalkulator za stanovanjski kredit le s spremenljivo obrestno mero.
Vir: Spletne strani bank in hranilnic.