V Banki Slovenije smo v letu 2022 prejeli 58 prijav kršitev v sistem obveščanja

02.03.2023 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije na podlagi 269. člena ZBan-3 objavljamo poročilo o prijavah kršitev, in sicer v zvezi z možnimi ali dejanskimi kršitvami predpisov, navedenih v drugem odstavku 9. člena ZBan-3. V Banki Slovenije smo v obdobju od 1. 1. 2022 do vključno 31. 12. 2022 v okviru sistema za prijavo kršitev prejeli 58 prijav. V 11 primerih je bilo ugotovljeno, da obstaja sum kršitve določb ZBan-3; v skladu s pravili sistema obveščanja o kršitvah smo šest primerov obravnavali v Banki Slovenije v skladu s svojimi pristojnostmi, pet prijav pa je bilo odstopljenih Evropski Centralni Banki (ECB) v nadaljnje reševanje. 44 prijav se je nanašalo na vprašanja in prijave potrošnikov, ki po vsebini ne sodijo v sistem obveščanja o kršitvah in jih obravnavajo druge pristojne službe v Banki Slovenije. Tri prijave so bile pomanjkljive in jih ni bilo mogoče obravnavati.