Plačilna bilanca – pokazatelj stanja v gospodarstvu in vodilo za nosilce politik

27.03.2023 / Sporočilo za javnost

Plačilna bilanca je pomemben makroekonomski pokazatelj stanja v slovenskem gospodarstvu ter indikator, ki lahko pomaga pri oblikovanju ekonomskih politik, predvsem z vidika spodbujanja konkurenčnosti in krepitve produktivnosti. V plačilni bilanci se ažurno odraža dogajanje v širšem mednarodnem okolju, med drugim dogodki, ki smo jim priča v zadnjih letih: epidemija, prekinitev tokov zaradi vojne, energetska kriza. Zadnji podatki Banke Slovenije kažejo, da so se tokovi plačilne bilance v letu 2022 okrepili, Slovenija pa je po desetih letih presežka v tekočem delu plačilne bilance zabeležila primanjkljaj.

Na dogodku smo izpostavili pomen, razloge in posledice gibanj v plačilni bilanci ter odgovorili na nekatera vprašanja:

  • Kaj je najbolj vplivalo na tokove v posameznih delih plačilne bilance?
  • Kako se v njih odražajo aktualne ekonomske razmere?
  • Kaj ti podatki pomenijo za konkurenčnost našega gospodarstva?
  • Kako se lahko odzove finančni sistem?
  • Kako lahko ti podatki koristijo nosilcem ekonomske politike?

O vprašanjih smo razpravljali na razpravi z naslovom Plačilna bilanca – pokazatelj stanja v gospodarstvu in vodilo za nosilce politik, ki smo jo organizirali v Banki Slovenije.

Uvodoma je udeležence nagovoril guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle, najnovejše podatke o plačilni bilanci je predstavila Irena Drmaž, direktorica oddelka Finančna statistika Banke Slovenije, ki je tudi povezovala razpravo.

Osrednji del dogodka je bila razprava, na kateri so sodelovali:

  • Maja Bednaš, direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj,
  • Črt Kostevc, predstojnik katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani,
  • Tomaž Smrekar, generalni direktor Statističnega urada Republike Slovenije, in
  • Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke.

Govor guvernerja Boštjana Vasleta
Predstavitev Irene Drmaž, direktorice oddelka Finančna statistika
Posnetek razprave (YouTube)