Uspešen pričetek delovanja nove plačilne infrastrukture T2

21.03.2023 / Sporočilo za javnost

V okviru Evrosistema je 20. marca 2023 z delovanjem pričela nova plačilna infrastruktura – plačilni sistem T2. Ta je kot novi sistem RTGS (bruto poravnave v realnem času) nadomestil sistem TARGET2, ki je poravnaval plačila, povezana z operacijami denarne politike Evrosistema, ter medbančne in transakcije komitentov. V preteklosti je sistem TARGET2 v povprečju na dan obdelal plačila v vrednosti 2,2 bilijona EUR. Prvi dan delovanja je novi sistem T2 izvršil približno 400 tisoč transakcij.

Odločitev o vzpostavitvi nove infrastrukture, ki bo hkrati zagotavljala naprednejše postopke za doseganje neprekinjenosti poslovanja, boljšo stroškovno učinkovitost in višjo stopnjo kibernetske varnosti, je Evrosistem sprejel konec leta 2017. TARGET2 je namreč deloval od leta 2007, zato je bila v luči hitrega razvoja tehnologije njegova posodobitev nujna.

Banka Slovenije kot ena izmed centralnih bank Evrosistema soodloča o smeri razvoja vseevropskih plačilnih infrastruktur Evrosistema, tj. plačilnega sistema T2 (prej TARGET2) za izvrševanje plačil, platforme za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2-Securities in infrastrukture za izvrševanje takojšnjih plačil TIPS. V okviru projekta, ki se je pričel konec leta 2017, je Banka Slovenije usmerjala aktivnosti iz naslova prilagoditev slovenskih udeležencev za poslovanje na novi plačilni infrastrukturi ter jim pri tem nudila vso podporo. Posledično so vsi slovenski udeleženci uspešno izvedli prehod na novo plačilno infrastrukturo, ki jo (so)upravlja tudi Banka Slovenije (lokalno komponento, tj. TARGET-Slovenija)

Več o vzpostavitvi nove plačilne infrastrukture je na voljo na spletni strani ECB.