Prvo razkritje o podnebnem vplivu naložb ECB

23.03.2023 / Sporočilo za javnost

Centralne banke smo med večjimi institucionalnimi vlagatelji, zato je pomembno, da v naše naložbene okvire vključujemo tudi družbeno odgovorne in trajnostne dejavnike. Zato smo v okviru Evropske centralne banke (ECB) danes razkrili s podnebjem povezane informacije o lastnih finančnih naložbah ECB in imetjih v okviru programa nakupov podjetniških obveznic (CSPP) pri izvajanju denarne politike. Prvo tovrstno razkritje prikazuje uresničevanje zavez Evrosistema, da v največji možni meri prispeva k znižanju neto emisij toplogrednih plinov v okviru lastnih naložb in izvajanja programov nakupov vrednostnih papirjev pri izvajanju denarne politike.

Tovrstna objava v okviru ECB bo letna in sčasoma razširjena, med drugim z razkritjem s podnebjem povezanih informacij o ostalih programih nakupov vrednostnih papirjev v okviru izvajanja denarne politike. S tem želimo narediti korak k večji transparentnosti glede podnebnih tveganj in priložnosti v okviru lastnih finančnih naložb ter hkrati povečati zavedanje in razumevanje javnosti. Več o razkritju je na voljo na spletni strani ECB. Podobno razkritje za lastne naložbe Banke Slovenije se nahaja v publikaciji Družbeno odgovorno in trajnostno investiranje Banke Slovenije, marec 2023.