Poročilo Mednarodnega denarnega sklada po IV. členu Statuta MDS

17.01.2014 / Sporočilo za javnost

Od 17. do 28. oktobra 2013 je v Sloveniji potekala redna misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS).

MDS v skladu s IV. členom Statuta praviloma enkrat letno vodi posvetovanja s svojimi članicami, ki ob tej priložnosti predstavijo svoje politike, ki so pomembne za stabilnost njihovega gospodarstva, kot tudi za stabilnost in rast širšega svetovnega gospodarstva. V MDS velja načelo transparentnosti o javni objavi vseh podatkov, ki bi utegnili zanimati javnost. Skladno s tem načelom MDS javno objavlja poročila in priporočila, oblikovana po zaključku tovrstnih posvetovanj na Odboru izvršnih direktorjev MDS, ki jih države upoštevajo pri oblikovanju svojih politik.

13. januarja 2014 je poročilo članov misije o Sloveniji obravnaval in potrdil Odbor izvršnih direktorjev MDS.

Poročilo o Sloveniji je objavljeno na naslednji spletni strani MDS.