Ugodna gospodarska aktivnost v prvem letošnjem četrtletju

16.05.2023 / Sporočilo za javnost

Po visoki rasti v lanskem letu se je gospodarska aktivnost v začetku letošnjega leta po pričakovanjih umirila, a ostala ugodna. Gospodarsko rast še naprej pomembno podpira domače povpraševanje, kar se odraža predvsem v storitvah (brez trgovine) in gradbeni aktivnosti. K rasti BDP je pozitivno prispevala tudi neto izvozna aktivnost, povezana zlasti z uresničevanjem preteklih naročil in posledičnem močnem upadu zalog. Ob takšnih gibanjih zaposlenost ostaja na zgodovinsko visokih ravneh. Ugodna gibanja v prvem četrtletju izboljšujejo gospodarske obete za leto 2023, pri čemer pa robustno domače povpraševanje ohranja povišano inflacijo.

Rast BDP je v prvem četrtletju 2023 ostala ugodna, na četrtletni ravni je znašala 0,6 %, na medletni pa 0,7 %. V primerjavi s povprečjem evrskega območja je bila četrtletna gospodarska rast v Sloveniji višja za 0,5 o. t.

Gospodarsko aktivnost še naprej pomembno podpira potrošnja gospodinjstev, spodbujena z visoko zaposlenostjo in rastjo plač. Poleg zasebne potrošnje so se v prvem četrtletju okrepile tudi investicije v osnovna sredstva. Robustno domače trošenje se na proizvodni strani odraža v višjem obsegu storitev brez trgovine in visoki gradbeni aktivnosti.

Poleg domačega trošenja je k rasti BDP v prvem četrtletju močno prispeval tudi zunanjetrgovinski presežek. Izvoz je bil v primerjavi z enakim obdobjem lani realno višji za 1,9 %, uvoz pa nižji za 3,8 %. Pri tem izvozna aktivnost v veliki meri temelji na preteklih naročilih, s čimer je mogoče pojasniti medletni upad zalog in uvoza.

Ugodna rast BDP v prvem izboljšuje obete za letošnjo gospodarsko rast. Hkrati se močna aktivnost na domačem trgu kaže v ohranjanju visoke inflacije, zlasti osnovne, t. j. brez cen energentov in hrane. V Banki Slovenije bomo danes objavljene podatke upoštevali pri pripravi novih napovedi, ki jih bomo objavili predvidoma sredi junija.