Obletnica ustanovitve ECB: 25 let sodelovanja, enotnosti in neodvisnosti

30.05.2023 / Sporočilo za javnost

Evropska centralna banka (ECB) 1. junija praznuje 25. obletnico ustanovitve, ki je pomenila enega od mejnikov v procesu evropskega povezovanja v skupni gospodarski trg s skupno valuto. Slovenija je postala del evrskega območja s prevzemom evra leta 2007 in od takrat dalje soustvarjamo denarno politiko evrskega območja s 350 milijoni prebivalcev. Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije, je ob obletnici poudaril pomen neodvisnosti centralnih bank pri oblikovanju denarne politike, ki je eden večjih institucionalnih dosežkov na področju ekonomske politike. Prispeva namreč k stabilnejšemu gospodarskemu okolju ter prebivalcem in podjetjem omogoča, da uresničujejo svoje življenjske in poslovne cilje.

ECB je bila ustanovljena 1. junija 1998 z nalogo, da pripravi vse potrebno za uvedbo skupne valute evro, in z mandatom, da skrbi za stabilnost cen v celotnem evrskem območju.

V Banki Slovenije od leta 2007, ko je Slovenija vstopila v evrsko območje, soustvarjamo denarno politiko evrskega območja s 350 milijoni prebivalcev. Slovenijo v Svetu ECB zastopa guverner Banke Slovenije. Sodelujemo pri vzdrževanju regulatornega okvira, v katerem poslujejo finančne institucije, z drugimi centralnimi bankami Evrosistema pa si delno delimo tudi nadzor nad poslovanjem bank in hranilnic. Naša skupna pristojnost je med drugim skrb za stabilen finančni sistem: z ukrepi makrobonitetne politike naslavljamo tveganja za banke, ki bi lahko ovirala njihovo posredniško funkcijo. Prebivalcem in podjetjem tako posredno omogočamo, da uresničujejo svoje življenjske in poslovne cilje.

Ob tej priložnosti je guverner Boštjan Vasle v posebnem prispevku izpostavil predvsem pomen neodvisnosti centralnih bank, pri čemer je poudaril, da se ta nanaša zlasti na naš mandat: omogoča nam, da denarno politiko vodimo na podlagi naše strokovne presoje. Kot kažejo ekonomska gibanja zadnjih treh desetletij, smo bili pri tem uspešni.

Blog predsednice ECB Christine Lagarde – 25 let evrske enotnosti