Država po pozitivni odločitvi Evropske komisije dokapitalizirala pet bank

18.12.2013 / Sporočilo za javnost

Evropska komisija je danes izdala odločbe o državnih pomočeh za pet slovenskih bank (NLB, NKBM, Abanka, Factor banka in Probanka), na podlagi katerih se lahko izvedejo prejšnji teden sprejeti sklepi vlade, ki določajo, da ukrepi za krepitev stabilnosti bank začnejo učinkovati po prejemu pozitivnega mnenja Evropske komisije. Hkrati sta bili podpisani pogodbi med DUTB in NLB ter NKBM o prenosu slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank.

Glede Abanke je Evropska komisija izdala začasno odločbo, s katero je odobrila prvi del dokapitalizacije, ki je bila izvedena že danes, in sicer v višini 348 milijonov evrov. Preostali del dokapitalizacije, ki je potreben za dolgoročno vzdržno poslovanje Abanke ter sam prenos slabih terjatev na DUTB, bo izveden po prejemu dokončnega pozitivnega mnenja Evropske komisije, ki bo pripravljeno na podlagi načrta prestrukturiranja, ki je v pripravi.

Na podlagi odločb Banke Slovenije, s katerimi je odredila izredni ukrep povečanja kapitala v NLB, NKBM, Abanki, Probanki in Factor banki, je danes Republika Slovenija zagotovila ustrezno povečanje kapitala omenjenih bank. Tako je Republika Slovenija glede posameznih bank danes zagotovila:

  • NLB: dokapitalizacijo v višini 1.551 milijonov evrov, in sicer v denarju v višini 1.141 milijonov evrov in v obveznicah Republike Slovenije v višini 410 milijonov evrov;
  • NKBM: dokapitalizacijo v višini 870 milijonov evrov, in sicer v denarju v višini 620 milijonov evrov in v obveznicah Republike Slovenije v višini 250 milijonov evrov;
  • Abanka: dokapitalizacijo v denarju v višini 348 milijonov evrov;
  • Probanka: dokapitalizacijo v višini 176 milijonov evrov, in sicer v denarju višini 160 milijonov evrov in v obveznicah Republike Slovenije v višini 16 milijonov evrov;
  • Factor banka: dokapitalizacijo v višini 269 milijonov evrov, in sicer v denarju višini 160 milijonov evrov in v obveznicah Republike Slovenije v višini 109 milijonov evrov. 

Povzetek odločb o izrednih ukrepih: