Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer

16.06.2023 / Sporočilo za javnost

Odločanje na včerajšnji seji sveta ECB so zaznamovale najnovejše napovedi. V njih pričakujemo, da se bo gospodarska aktivnost v evrskem območju po skromni rasti v letošnjem letu v prihodnjih dveh letih postopno krepila. Inflacija se bo postopoma znižala in se ob koncu napovednega obdobja približala ciljni vrednosti dveh odstotkov. Povišana bo ostala tudi osnovna inflacija.

Ob upoštevanju visoke osnovne inflacije, novih napovedi in jakosti prenosa ukrepov denarne politike smo se člani Sveta ECB odločili za nadaljnje ukrepanje. Tako smo osmo monetarno sejo zapored dvignili ključne obrestne mere, tokrat ponovno za 25 bazičnih točk. Hkrati smo potrdili na prejšnji seji najavljeno odločitev, da z reinvestiranjem zapadlih glavnic vrednostnih papirjev v okviru programa APP zaključimo julija letos.

Člani Sveta ECB smo včeraj obravnavali najnovejše gospodarske napovedi za evrsko območje. Rast BDP bo letos tako 0,9-odstotna, v 2024 in 2025 pa se bo ob pozitivnih učinkih nižje inflacije, izboljšanju razmer v svetovnih trgovini ter postopni krepitvi realnih dohodkov gospodinjstev okrepila na 1,5 % in 1,6 %. Inflacija se bo tekom napovednega obdobja zmanjševala, pri čemer pa bo po letošnji močni umiritvi rasti cen energentov in hrane osnovna inflacija postala glavni dejavnik rasti cen. Inflacija bo v povprečju letošnjega leta 5,4-odstotna, v 2024 in 2025 pa se bo tudi zaradi naraščajočih dezinflacijskih učinkov ostrejše denarne politike nadaljnje zmanjšala na 3,0 % in 2,2 %.

Na finančnih trgih smo priča umirjenemu vzdušju in posledično nizki volatilnosti. V tej luči ostajajo kreditne premije in stroški zadolževanja na kapitalskih trgih razmeroma stabilni. Zahtevane donosnosti državnih obveznic v evrskem območju so od majskega zasedanja nekoliko porasle.

V razmerah, ko inflacija ostaja na visokih ravneh, in ob upoštevanju najnovejših gospodarskih napovedi za evrsko območje smo se člani Sveta ECB včeraj odločili za nadaljnje ukrepanje in ponovno dvignili ključne obrestne mere za 25 bazičnih točk. Prav tako smo potrdili v maju najavljeno odločitev, da z reinvestiranjem zapadlih glavnic vrednostnih papirjev v okviru programa APP zaključimo z začetkom julija.

Tudi s prihodnjimi odločitvami bomo zagotavljali nivo obrestnih mer za dovolj restriktivno denarno politiko, da se bo inflacija v doglednem času približala našemu cilju. Vsakokratni koraki pa bodo, kot do sedaj, odvisni od aktualnih razmer, zlasti od ekonomskih in finančnih podatkov, gibanja osnovne inflacije ter jakosti učinkovanja naših ukrepov.