Objava zbornika Rethinking Monetary‒Fiscal Policy Coordination

24.04.2017 / Sporočilo za javnost

Zbornik: Rethinking Monetary‒Fiscal Policy Coordination

Denarna politika je v odzivu na globalno finančno krizo postala zelo ekspanzivna z izvajanjem nestandardnih ukrepov, kot so obsežno odkupovanje obveznic in negativne obrestne mere v nekaterih državah. Vendar pa velja splošno soglasje, da obstajajo omejitve glede obsega in učinkovitosti ukrepov denarne politike. Vzdržna rast in stabilnost cen bosta tako v prihodnje zahtevali usklajeno in integrirano strategijo, ki bo med drugim vključevala prispevke fiskalnih in strukturnih politik ter tudi ustrezne politike za obvladovanje finančnih tveganj.

Knjiga povzema prispevke konference “Rethinking Monetary‒Fiscal Policy Coordination”, ki je potekala na visoki ravni v Portorožu med 19. in 20. majem 2016, organizirala pa sta jo Banka Slovenije in Mednarodni denarni sklad. Konferenca je osvetlila razmišljanja nosilcev ekonomskih politik in univerzitetnih krogov o vlogah in koordinaciji denarnih in fiskalnih politik v Evropski uniji in drugod. Obravnavane so bile tri glavne teme: (i) načela in izkušnje pri usklajevanju denarnih in fiskalnih politik; (ii) izvajanje fiskalne politike v institucionalnem okviru EU in posledice za denarno politiko; in (iii) izvajanje denarne politike v razmerah omejenih zmožnosti delovanja fiskalne politike/omejenega fiskalnega prostora.

Zbornik: RETHINKING MONETARY–FISCAL POLICY COORDINATION: Proceedings of a seminar jointly organised by the Bank of Slovenia and the International Monetary Fund, Apr. 2017