Zelenemu prehodu naproti: trajnostno financiranje in investiranje

07.09.2023 / Sporočilo za javnost

Podnebne spremembe in njihov vpliv na svetovno gospodarstvo predstavljajo ključen izziv. Za soočanje z njimi je nujno, da zeleni prehod postane neizogiben del delovanja ekonomskih politik, finančnega sektorja, podjetij ter posameznikov. K temu lahko s svojo politiko prispevamo tudi finančne institucije v okviru lastne dinamike naložb, s tem da v naše naložbene okvire vključujemo tudi družbeno odgovorne in trajnostne dejavnike. K doseganju cilja omejevanja globalnega segrevanja pa bistveno prispevajo podjetja, in sicer z ustreznimi in pravočasnimi naložbami. Pri tem bo učinkovitost zelenega prehoda odvisna od skupnih naporov s strani ekonomskih politik, jasnosti regulatornega okolja, podpore bančno-finančnega sektorja ter iskanju sinergij med javnimi in zasebnimi naložbami.

Banka Slovenije in Evropska investicijska banka sta organizirali poldnevno konferenco „Zelenemu prehodu naproti: trajnostne naložbe in investiranje“, ki je potekala 29. septembra 2023. Na konferenci smo se posvetili razpravi, kako financirati trajnostni prehod v ogljično nevtralno ekonomijo in kakšno vlogo imajo lahko pri tem finančne inštitucije in podjetja.

Na dogodku sta uvodoma spregovorila namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc in podpredsednica Evropske investicijske banke Teresa Czerwinska.

Kot osrednji govorki sta nastopili Debora Revoltella, glavna ekonomistka Evropske investicijske banke, ki je predstavila najnovejšo raziskavo Evropske investicijske banke o naložbah za Slovenijo s poudarkom na podnebnih spremembah, in Katja Koren, direktorica oddelka Bančne operacije na Banki Slovenije, ki je predstavila družbeno odgovorno in trajnostno investiranje Banke Slovenije.

Osrednji del dogodka je bila okrogla miza, ki jo je vodila Tina Žumer, viceguvernerka Banke Slovenije, na njej pa so sodelovali:

  • Patrick Amis, generalni direktor oddelka Sistemske in mednarodne banke pri ECB,
  • Daniel C. L. Hardy, raziskovalec pri Vienna Institute for International Economic Studies,
  • Alenka Recelj Mercina, koordinatorka trajnostnega razvoja pri NLB,
  • Elina Kamenitzer, direktorica oddelka podpora poslom, EIB
  • Sandra Švaljek, namestnica guvernerja hrvaške centralne banke in
  • Peter Wostner, svetovalec na Uradu za makroekonomske analize in razvoj.

Uvodni nagovor namestnika guvernerja Primoža Dolenca
Predstavitev Debore Revoltella, glavne ekonomistke Evropske investicijske banke
Predstavitev Katje Koren, direktorice oddelka Bančne operacije v Banki Slovenije
Posnetek razprave (YouTube)