Gospodarska aktivnost se v skladu s pričakovanji upočasnjuje

14.11.2023 / Sporočilo za javnost

Gospodarska aktivnost v Sloveniji se, skladno z napovedmi, upočasnjuje; v tretjem četrtletju se je tekoče zmanjšala, medtem ko na letni ravni beležimo zmerno rast. Nižja aktivnost v tretjem četrtletju je posledica ohlajanja izvoznega in domačega povpraševanja, ki vse bolj omejuje poslovanje podjetij in poslabšuje kratkoročne gospodarske obete. Aktualni kazalniki nakazujejo zaostrene razmere v gospodarstvu tudi v preostanku leta. Ob tem pa razmere na trgu dela ostajajo spodbudne.

Po podatkih Statističnega urada se je BDP v primerjavi z drugim četrtletjem letos zmanjšal za 0,2 %, v primerjavi s tretjim četrtletjem lani pa je bil višji za 1,1 %, oziroma desezonirano za 1,6 %. V povprečju evrskega območja je BDP četrtletno nadalje stagniral (–0,1 %).

Na medletno rast BDP sta v tretjem četrtletju spodbudno delovala zlasti investicijska aktivnost, po prvih ocenah predvsem države, in še naprej pozitiven prispevek zunanjetrgovinskega presežka. Ta je ob močnem medletnem upadu mednarodne menjave posledica relativno močnejšega zmanjšanja uvoza glede na izvoz. V primerjavi z enakim četrtletjem lani se je izvoz znižal za 9,2 %, uvoz pa za več kot 12 %. Padec slednjega je v precejšni meri posledica manjše končne potrošnje gospodinjstev, ki se kaže v nižji aktivnosti v trgovini in storitvah.

Mesečni kazalniki nakazujejo zaostrene razmere v gospodarstvu tudi v preostanku leta. Predelovalne dejavnosti se soočajo z vse večjim upadom izvoznih naročil, medtem ko na nadaljnje ohlajanje domačega povpraševanja kaže umirjanje prodaje v trgovini in storitvah. Kot velik omejitveni dejavnik pa podjetja navajajo pomanjkanje delovne sile. Z vidika domačega povpraševanja in gospodarskih obetov sicer ostajajo spodbudne razmere na trgu dela in investicijska aktivnost, ki jo na visokih ravneh ohranjajo naložbe države, podprte tudi s koriščenjem sredstev iz iztekajoče finančne perspektive.