Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer

26.01.2024 / Sporočilo za javnost

V evrskem območju se je v zadnjem lanskem četrtletju nadaljevalo ohlajanje gospodarske aktivnosti. Inflacija se je ob koncu leta nekoliko povišala in ostaja nad inflacijskim ciljem, v prihodnjih mesecih pa pričakujemo njeno nadaljnje postopno umirjanje.

V teh razmerah smo se člani Sveta ECB odločili, da ključne obrestne mere ECB ohranimo nespremenjene. Ocenjujemo namreč, da bo trenutna raven obrestnih mer ob dovolj dolgem ohranjanju pomembno prispevala k pravočasni vrnitvi inflacije na ciljno raven. Naši nadaljnji koraki pa bodo še naprej odvisni od aktualnih ekonomskih in finančnih podatkov, gibanja osnovne inflacije ter jakosti učinkovanja naših ukrepov.

Razpoložljivi mesečni kazalniki kažejo, da se je ohlajanje gospodarske aktivnosti v evrskem območju nadaljevalo tudi v zadnjem četrtletju lanskega leta. Ob vztrajno šibkem povpraševanju in zaostrenih pogojih financiranja je bilo ohlajanje aktivnosti široko osnovano, saj sektorski kazalniki PMI nakazujejo upad aktivnosti tako za predelovalne dejavnosti kot tudi za storitve. Šibka gospodarska rast se sicer ne zrcali na razmerah na trgu dela, ki ob zgodovinsko nizki brezposelnosti ostajajo tesne. Inflacija je bila decembra v evrskem območju 2,9-odstotna in se je, skladno s pričakovanji, v primerjavi z novembrom povečala predvsem na račun manj negativne energetske inflacije. Rast cen hrane se je medtem nadaljnje upočasnila, osnovna inflacija pa je upadla na 3,4 %. Kratkoročna cenovna gibanja ob tem nakazujejo ugodne obete za nadaljevanje dezinflacijskega procesa. Tesnost trga dela in povišana rast plač ostajata osrednji tveganji za dolgotrajnejše vztrajanje povišane inflacije.

Hitrejše upočasnjevanje inflacije ohranja pričakovanja tržnih udeležencev glede več znižanj ključnih obrestnih mer ECB tekom letošnjega leta. To se odraža v precej nižjih zahtevanih donosnostih za državne obveznice in obveznice privatnega sektorja v primerjavi z najvišjimi nivoji, ki so bili doseženi konec oktobra lani. V januarju je sicer prišlo do delne konsolidacije donosnosti po njihovem močnem znižanju v preteklih dveh mesecih ter do delne korekcije na delniških trgih. Premije za tveganje kljub temu ostajajo relativno nizke. Sezonsko povečan obseg izdaj državnih obveznic v začetku leta je bil dobro absorbiran s strani vlagateljev. Razmere na finančnih trgih in cene finančnih instrumentov tako še naprej odražajo pričakovanja tržnih udeležencev, da bodo centralne banke stabilizirale inflacijo pri 2 % brez večjih stranskih učinkov za gospodarstvo.

Na podlagi zadnjih podatkov, ki v grobem potrjujejo decembrske makroekonomske napovedi za evrsko območje, smo se člani Sveta ECB odločili, da ključne obrestne mere ECB ohranimo nespremenjene. Ocenjujemo, da bo trenutna raven obrestnih mer ob dovolj dolgem ohranjanju pomembno prispevala k pravočasni vrnitvi inflacije na ciljno raven. Naši nadaljnji koraki bodo še naprej odvisni od aktualnih razmer, to je od ekonomskih in finančnih podatkov, gibanja osnovne inflacije ter jakosti učinkovanja naših ukrepov. Naše vsakokratne odločitve bodo zagotavljale, da bodo nivoji obrestnih mer dovolj restriktivni, kolikor časa bo potrebno, da se bo inflacija pravočasno vrnila k našemu 2-odstotnemu cilju.