Razširjamo svoje delo na področju podnebnih sprememb

30.01.2024 / Sporočilo za javnost

V okviru Evropske centralne banke smo se odločili, da bomo razširili svoje delo na področju podnebnih sprememb. Opredelili smo tri področja, ki jim bomo v letih 2024 in 2025 namenjali največ pozornosti: (i) posledice prehoda na zeleno gospodarstvo in s tem povezana tveganja, (ii) vse večje materialne posledice podnebnih sprememb in (iii) tveganja za gospodarstvo in finančni sistem, ki izhajajo iz siromašenja in degradacije narave.

Dodatna prizadevanja so potrebna zaradi vse večjega vpliva podnebne krize na gospodarstvo in finančni sistem. Pri tem bomo nadaljevali z obstoječimi dejavnostmi in jih redno posodabljali.

Načrtovani delovni program za leti 2024 in 2025 je podrobneje predstavljen na povezavi (v angleškem jeziku), nadaljnje informacije pa so na voljo tudi na spletnem mestu ECB.