Predstavitev ugotovitev Mednarodnega denarnega sklada ob zaključku posvetovanj v Sloveniji

30.01.2024 / Sporočilo za javnost

Danes so se zaključila redna posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada (MDS) v Sloveniji. Namen rednih posvetovanj je bil pregled zadnjih gospodarskih gibanj, delovanja finančnega sektorja in bančnega sistema, tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami ter izzivov za prihodnje. Prve ugotovitve so predstavili na današnji novinarski konferenci. 

Predstavniki MDS, ki jih je vodil Donal McGettigan, so se v okviru posvetovanj srečali s predstavniki Banke Slovenije, Ministrstva za finance RS, drugih resornih ministrstev, UMAR, Fiskalnega sveta, GZS, Združenja delodajalcev, Slovensko-nemške gospodarske zbornice, ZPIZ, Državnega zbora RS, Združenja bank Slovenije, Inštituta za ekonomska raziskovanja, izbranih poslovnih bank, sindikatov ter s predstavniki zavarovalniškega sektorja.

Poročilo misije za Slovenijo v okviru posvetovanj bo obravnavano na Odboru izvršnih direktorjev MDS v prihodnjih mesecih. S tem bodo redna posvetovanja s Slovenijo tudi formalno zaključena.

Zaključne ugotovitve je predstavil vodja misije Donal McGettigan, komentirala pa sta jih minister za finance Klemen Boštjančič in guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle.

Zaključna izjava misije MDS je objavljena na spletnih straneh MDS.

Posnetek novinarske konference je na voljo na povezavi

Zaključna izjava v slovenščini