Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer

08.03.2024 / Sporočilo za javnost

Člani Sveta ECB smo včeraj obravnavali najnovejše napovedi za evrsko območje, ki v primerjavi s predhodnimi napovedmi za letošnje leto predvidevajo nižjo inflacijo in nekoliko počasnejšo gospodarsko rast. Na podlagi novih makroekonomskih napovedi in zadnjih podatkov, ki ob popuščanju inflacije kažejo na vztrajanje domačih inflacijskih pritiskov, smo se člani Sveta ECB odločili, da ključne obrestne mere ECB ohranimo nespremenjene. Ocenjujemo, da bo trenutna raven obrestnih mer ob dovolj dolgem ohranjanju pomembno prispevala k pravočasni vrnitvi inflacije na ciljno raven. Naši nadaljnji koraki bodo še naprej odvisni od aktualnih razmer, to je od ekonomskih in finančnih podatkov, gibanja osnovne inflacije ter jakosti učinkovanja naših ukrepov.

Glede na zadnje napovedi, s katerimi smo se seznanili včeraj, bo rast BDP letos 0,6-odstotna, v prihodnjih letih pa naj bi se ob rasti realnih dohodkov gospodinjstev, državne potrošnje in tujega povpraševanja okrepila na 1,5 % v 2025 in 1,6 % v 2026. Inflacija se bo tekom napovednega obdobja še naprej zniževala, pri čemer pa bo po umiritvi zunanjih stroškovnih pritiskov hitrost zniževanja inflacije v prihodnje v veliki meri pogojena z gibanjem osnovne inflacije in rasti stroškov dela. Inflacija bo v povprečju letošnjega leta 2,3-odstotna, v letih 2025 in 2026 pa se bo ob vztrajanju dezinflacijskih učinkov denarne politike nadaljnje znižala na 2,0 % in 1,9 %.

Nadaljnje zniževanje inflacije, ki se je sicer v zadnjih mesecih nekoliko upočasnilo, ohranja pričakovanja tržnih udeležencev glede zniževanja ključnih obrestnih mer ECB tekom letošnjega leta, pri čemer pričakujejo, da bo zniževanje bolj postopno in previdno, kot so sprva predvidevali. Zahtevane donosnosti so v zadnjem mesecu posledično porasle na nekoliko višje nivoje tako pri državnih obveznicah kot tudi pri obveznicah privatnega sektorja. Delniški indeksi so februarja porasli. Premije za tveganje ostajajo relativno nizke in s tem še naprej odražajo pričakovanja tržnih udeležencev, da bodo centralne banke stabilizirale inflacijo pri 2 % brez močnejšega gospodarskega krčenja.

Na podlagi zadnjih podatkov in novih makroekonomskih napovedi za evrsko območje smo se člani Sveta ECB odločili, da ključne obrestne mere ECB ohranimo nespremenjene. Ocenjujemo, da bo trenutna raven obrestnih mer ob dovolj dolgem ohranjanju pomembno prispevala k pravočasni vrnitvi inflacije na ciljno raven. Naši nadaljnji koraki bodo še naprej odvisni od aktualnih razmer, to je od ekonomskih in finančnih podatkov, gibanja osnovne inflacije ter jakosti učinkovanja naših ukrepov. Naše vsakokratne odločitve bodo zagotavljale, da bodo nivoji obrestnih mer dovolj restriktivni, kolikor časa bo potrebno, da se bo inflacija pravočasno vrnila k našemu 2-odstotnemu cilju.