Podelitev nagrad Banke Slovenije za zaključna dela v letu 2013 dne 15. oktobra 2013

15.10.2013 / Sporočilo za javnost

V avli Banke Slovenije je dne 15. oktobra 2013, ob 12.00 potekala tradicionalna podelitev nagrad za zaključna dela študentov slovenskih univerz. Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je na podlagi vseh prejetih del na razpisani natečaj izbrala sedem del, ki jih je Banka Slovenije nagradila.

Nagrade se podeljujejo za spodbudo raziskovalnega dela študentov na področju ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ, finančnega prava in finančnega prestrukturiranja. Nagrade za zaključna dela Banka Slovenije podeljuje ob obletnici uvedbe slovenskega tolarja in na ta način počasti slovesni datum.

Nagrajence in prisotne je nagovoril guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec. Guverner je skupaj z Mejro Festić, predsednico Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo, nagrajencem podelil nagrade in jim čestital.

 

Nagrade so letos prejeli:

Neža BERLAN, diplomantka Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, za diplomsko delo "Bonitetne agencije in kriza evra", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Marka Simonetija.

Urban KOŠTOMAJ, diplomant Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, za diplomsko delo "Basel III kot simptom nove finančne krize in alternative sedanji regulaciji bančnega in monetarnega sistema", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Franja Štiblarja.

Jernej GREGORIČ, magister poslovnih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Analiza ukrepov Evropske centralne banke v času finančne in dolžniške krize", ki je nastalo pod mentorstvom doc. dr. Vasja Ranta.

Danijela JAĆIMOVIĆ, magistra ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Empirična analiza verjetnosti unovčenja bančnih garancij", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Saša Polanca.

Mihael CESAR, doktor znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Optimizacija enodimenzionalnega razreza po skupinah", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Mirka Gradišarja.

Helena DEVETAK, doktorica znanosti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Kazenskopravno varstvo poštenja v poslovnem prometu", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Vida Jakulina.

Matjaž STEINBACHER, doktor znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Simulating portfolios by using models of social networks", ki je nastalo pod mentorstvom dr. Harry M. Markowitza.