Raziskava o dostopnosti finančnih virov

13.03.2024 / Sporočilo za javnost

Dostopnost do financiranja je bila tudi v letu 2023 eden izmed najmanj omejujočih dejavnikov poslovanja za podjetja. Podjetja so namreč še naprej najbolj omejevali inflacija, stroški proizvodnje ali dela in domače povpraševanje. Podjetja v raziskavi o dostopnosti finančnih virov za leto 2023 sicer poročajo o neto povečanju potreb po skoraj vseh zunanjih virih financiranja, a hkrati ocenjujejo, da se je dostopnost financiranja poslabšala za skoraj vse vire. Kot razlog za takšno oceno navajajo poslabšanje cenovnih pogojev bančnega financiranja. Posledično se je za zunanje financiranje odločilo manj podjetij, saj so presodila, da imajo še dovolj lastnih virov ali pa so investicijske projekte odložila.

V Banki Slovenije raziskavo o dostopnosti finančnih virov za podjetja izvajamo od leta 2011. Namenjena je pridobivanju mnenj podjetij o stanju na trgu financiranja. Z raziskavo dopolnjujemo informacije, ki jih sicer pridobivamo od bank.