Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

10.10.2013 / Sporočilo za javnost

Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec se bo udeležil letnih zasedanj Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke, ki bodo potekala od 11. do 13. oktobra 2013 v Washingtonu.

Med glavnimi temami zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS, ki se ga bo udeležil guverner Jazbec, bo tudi tokrat razprava o dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih. Na dnevnem redu je predvidena obravnava globalnega načrta politik MDS. Udeleženci zasedanja bodo razpravljali o stanju izvajanja prioritetnih politik za doseganje višje gospodarske rasti in finančne stabilnosti ter o vlogi in upravljanju MDS.

Guverner Boštjan Jazbec bo imel v času srečanja tudi številne bilateralne pogovore, med drugim se bo sestal z Nemat Shafik, namestnico generalne direktorice MDS, Rezo Moghadamom, direktorjem evropskega oddelka pri MDS, Johannom Praderjem izvršnim direktorjem srednje in vzhodnoevropske konstituence pri MDS, Antonijem Spilimbergom, vodjo misije za Slovenijo ter predstavniki drugih mednarodnih finančnih in bančnih institucij.