Sporočilo za javnost pred pričetkom 3. dijaškega tekmovanja Generacijaeuro v šolskem letu 2013/14

25.09.2013 / Sporočilo za javnost

Tudi v šolskem letu 2013/14 se nadaljuje projekt Evropske centralne banke (ECB) v sodelovanju z nacionalnimi centralnimi bankami Evrosistema z imenom Generacija €uro. Gre za tekmovanje, ki je namenjeno dijakom višjih letnikov srednjih šol v državah članicah evroobmočja in spodbuja mlade k pridobivanju znanj s področja ekonomije in financ ter seznanjanju z vlogo, nalogami in delovanjem ECB in Evrosistema.

Tekmovanje bo tudi v šolskem letu 2013/14 potekalo v treh fazah:

  • Kviz z vprašanji o cenovni stabilnosti, monetarni politiki in Evrosistemu (od 1. oktobra 2013 do 15. novembra 2013),
  • Priprava referata z napovedjo (simulacijo) odločitve Sveta ECB 6. februarja 2014 o višini obrestne mere, vključno z obrazložitvijo odločitve (od 18. novembra do 24. januarja 2014). V skupini za pripravo referata lahko sodelujejo štirje ali pet dijakov,
  • Predstavitev zaključkov referata o odločitvi o obrestni meri za skupine, ki jih izbere žirija kot najboljše in poteka v posamezni nacionalni centralni banki. V Banki Slovenije bo zaključni del potekal v od 17.-24. marca 2014. Zmagovalna skupina na nivoju države bo z mentorjem odpotovala v ECB (Frankfurt) in se udeležila zaključne slovesnosti, na kateri se bo srečala s predsednikom ECB in zmagovalnimi skupinami iz ostalih sodelujočih držav Evrosistema (aprila 2014, točen datum še ni znan).

Večje število slovenskih srednjih šol, kjer se poučujejo ekonomski predmeti, je na omenjenem tekmovanju že sodelovala vsaj v prvi fazi (pri izpolnjevanju kviza). Naša želja je, da se število šol, ki pošljejo referate v Banko Slovenije, še poveča. V šolskem letu 2011/12 je referat pripravilo 11 skupin iz 8 šol, v šolskem letu 2012/13 pa 12 skupin iz 10 šol.

Na predstavitev zaključkov referata bo v Banko Slovenije povabljenih pet skupin, ki bodo, po oceni žirije, pripravili najboljše referate. Žirijo bodo sestavljali strokovnjaki iz različnih področij v Banki Slovenije.

Glede na dosedanji pozitiven odziv dijakov in mentorjev, ter dosežen nivo razumevanja sicer zahtevne tematike, bo Banka Slovenije tudi v šolskem letu 2013/14 sodelovala v projektu, skupaj z ECB usmerjala tekmovanje ter skrbela za obveščanje mentorjev. Tudi v letošnjem letu bomo organizirali izobraževanje mentorjev, profesorjev ekonomskih predmetov, in sicer 5. decembra 2013.

Komunikacija bo potekala preko spletne strani tekmovanja, Generacijaeuro in elektronske pošte tekmovanje@bsi.si.

Za uspešno izvedbo tekmovanja je ključnega pomena angažiranje profesorjev, ki bodo imeli vlogo mentorja.

Sodelujoče šole in mentorji bodo prejeli potrdila za izvedbo Razvojno-izobraževalnega dela v okviru evropskega projekta »Generation €uro School Competition«. Potrdilo o sodelovanju v projektu bodo prejeli tudi vsi sodelujoči dijaki.

Prijave šol na tekmovanje sprejemamo do 30. septembra 2013 na elektronski naslov: tekmovanje@bsi.si. Prosimo vas, da nam sporočite ime ter naslov šole, ime in priimek mentorja/ -ice z kontaktnimi podatki (elektronski naslov in telefon) zaradi obveščanja o podrobnostih tekmovanja.