Prijavite najboljša magistrska in doktorska dela

18.06.2024 / Sporočilo za javnost

Nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela predstavljajo našo zavezo podpirati in spodbujati inovacije ter raziskave na področju bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava. Zato jih že od leta 1992 podeljujemo raziskovalcem, ki izkažejo vrhunsko delo in izjemen prispevek k teoriji in praksi ekonomije. Od leta 2023 so poimenovana po prof. dr. Ivanu Ribnikarju. Do sedaj je nagrado prejelo prek 300 izbranih del.

Tudi letos pozivamo vse, ki ste zagovarjali svoja dela med 1. julijem 2023 in 1. julijem 2024, k prijavi vaših nalog. Nagrajenih bo do sedem del; doktorati bodo prejeli nagrado v višini 3000 evrov, magisteriji pa 1500 evrov.

Na razpis se lahko prijavite tisti, ki ste ali še boste zagovarjali svoja dela med 1. julijem 2023 in 1. julijem 2024, in sicer prek elektronskega naslova krd@bsi.si. Prijava mora vsebovati magistrsko oziroma doktorsko delo v PDF formatu, prijavni obrazec (dostopen na povezavi) ter pisno priporočilo mentorice oziroma mentorja. O izboru del, ki prejmejo nagrado, odloča Komisija Sveta Banke za raziskovalno delo. Rok za prijavo je 31. julij 2024.

Za dodatne informacije smo na voljo vsak dan med 9. in 12. uro na telefonski številki 01 47 19 680 ali na e-naslovu krd@bsi.si. Informacije so na voljo tudi na povezavi, kjer so navedeni tudi pretekli nagrajenci.