Guverner predstavil Letno poročilo Banke Slovenije 2023 Odboru Državnega zbora RS za finance

27.06.2024 / Sporočilo za javnost

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je na seji Odbora Državnega zbora RS za finance predstavil Letno poročilo 2023 in Finančni načrt Banke Slovenije 2024. 

Kot ključne poudarke Letnega poročila 2023 je izpostavil, da smo v Evrosistemu nadaljevali s prehodom na vse bolj restriktivno denarno politiko in z odločnim ukrepanjem prispevali k doseganju makroekonomske stabilnosti. Ustrezno smo se odzvali tudi na aktualne trende v bančnem sistemu. Z ukrepi makrobonitetne politike smo okrepili finančno stabilnost, z mikrobonitetnim nadzorom pa smo banke usmerjali v poslovanje, skladno z veljavno bančno regulativo. 

Guverner je ocenil, da smo v Banki Slovenije v letu 2023 uspešno izpolnili zakonsko določeni mandat. Obenem je pojasnil aktualna dogajanja na makroekonomskem področju in odgovoril na vprašanja glede nekaterih izpostavljenih tematik.

Letno poročilo Banke Slovenije je na voljo na povezavi.