Poročilo Mednarodnega denarnega sklada po IV. členu Statuta MDS

29.11.2012 / Sporočilo za javnost

Od 20. septembra do 2. oktobra 2012 je v Sloveniji potekala redna misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS).

MDS v skladu s IV. členom Statuta praviloma enkrat letno vodi posvetovanja s svojimi članicami, ki ob tej priložnosti predstavijo svoje politike, ki so pomembne za stabilnost njihovega gospodarstva, kot tudi za stabilnost in rast širšega svetovnega gospodarstva. V MDS velja načelo transparentnosti o javni objavi vseh podatkov, ki bi utegnili zanimati javnost. Skladno s tem načelom MDS javno objavlja poročila in priporočila, oblikovana po zaključku tovrstnih posvetovanj na Izvršnem odboru MDS, ki jih države upoštevajo pri oblikovanju svojih politik.

Misija se je v času svojega obiska v Sloveniji srečala s predstavniki Banke Slovenije, Vlade Republike Slovenije, Državnega zbora, bančnega sektorja, sindikatov in s predstavniki drugih relevantnih teles in institucij (poslovni svet, akademiki itd.).

21. novembra 2012 je poročilo članov misije o Sloveniji obravnaval in potrdil Izvršni odbor MDS.

Poročilo o Sloveniji v kontekstu s IV. členom Statuta MDS je objavljeno na naslednji spletni strani MDS.