Podelitev nagrad Banke Slovenije za diplomska in magistrska dela v letu 2012

23.10.2012 / Sporočilo za javnost

V avli Banke Slovenije je danes, 23. oktobra 2012, ob 12.00 potekala tradicionalna podelitev nagrad za diplomska in magistrska dela. Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je na podlagi vseh prejetih del na razpisani natečaj izbrala štiri dela, ki jih je Banka Slovenije nagradila.

Nagrade se podeljujejo za spodbudo raziskovalnega dela študentov na področju ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava. Nagrade za diplomska in magistrska dela Banka Slovenije podeljuje ob obletnici uvedbe slovenskega tolarja in na ta način počasti slovesni datum.

Nagrajence in prisotne je nagovoril guverner Banke Slovenije dr. Marko Kranjec. Guverner je skupaj z dr. Mejro Festić, predsednico Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo, nagrajencem podelil nagrade in jim čestital.

 

Nagrade so letos prejeli:

Andrej KUŠTRIN, magister ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Naftni šoki v dinamičnem stohastičnem modelu splošnega ravnotežja", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Igorja Mastena.

Črt LENARČIČ, magister ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Dinamični stohastični model splošnega ravnotežja z naftnimi šoki", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Saša Polanca.

Iris ŠTRAUS, magistra poslovnih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Javni dolg in gospodarska rast s primerom izbranih držav EU in OECD", ki je nastalo pod mentorstvom doc. dr. Vasja Ranta.

Srečko ZIMIC, magister ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Do central banks react to stock prices? An estimation of central banks' reaction function by the generalized method of moments", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Igorja Mastena in dr. Massima Giuliodorija.