Končno poročilo o izvedbi kapitalskega priporočila Ebe

03.10.2012 / Sporočilo za javnost

Evropski bančni organ (v nadaljevanju Eba) je danes objavil končno poročilo o izvedbi kapitalskega priporočila ter podatke za vse banke vključene v vajo. 
Priporočilo Ebe je bilo s strani odbora nadzornikov sprejeto 8. decembra 2011 zaradi težke situacije v kateri se je znašel bančni sistem EU, zlasti izpostavljenosti do državnega dolga in z namenom ponovne vzpostavitve stabilnosti in zaupanja v finančne trge. Priporočilo je del širšega nabora ukrepov dogovorjenih na EU ravni.

Priporočilo Ebe je od bank, vključenih v vzorec, zahtevalo okrepitev njihove kapitalske pozicije z vzpostavitvijo izrednega, a začasnega kapitalskega blažilnika na način, da bo njihov količnik najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1) do konca junija 2012 dosegel raven v višini najmanj 9%. Kapitalski blažilnik, ki so ga morale vzpostaviti banke za izpostavljenosti do držav Evropskega gospodarskega prostora odraža vrednotenje tega dolga po tržnih cenah iz konca septembra 2011. Posledično obseg kapitalskega blažilnika za izpostavljenosti do državnega dolga ni bil spremenjen.

V kapitalsko vajo je bilo prvotno vključenih 71 bank. Zaradi ločene obravnave in spremljanja 10 bank (6 grških ter 4 drugih bank – Öestrerreichische Volksbank AG, Dexia, WestLB AG in Bankia, ki so že vključene v proces restrukturiranja) se končna ocena, ki jo Eba objavlja danes nanaša na 61 preostalih bank.

Rezultati obeh slovenskih bank vključenih v vajo, upoštevaje končno oceno kapitalske vaje in izpolnitve priporočila Ebe, so sledeči:

  • Nova Ljubljanska banka je dosegla ciljni količnik Core Tier 1 v višini 9% vključujoč kapitalski blažilnik, kot je bilo določeno v Priporočilu Ebe iz decembra 2011.
  • Nova Kreditna banka Maribor ima po stanju konec junija 2012 še vedno kapitalski primanjkljaj, za odpravo katerega se že izvajajo ustrezne aktivnosti, kot skrajna je predvidena podpora države (Republike Slovenije).

Podrobni rezultati so objavljeni v tabelah oz. enotni obliki, ki jo je določila EBA: