Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 31.07.2012

31.07.2012 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, maj 2012. Saldo tekočega računa plačilne bilance Slovenije je bil v prvih petih mesecih leta 2012 pozitiven in je znašal 186,0 mio EUR in je bil za 175 mio EUR višji, kot v istem razdobju preteklega leta. Pokritost uvoza z izvozom je znašala 97,9 %. V strukturi tekočega računa je bil blagovni saldo negativen v višini 196, 2 mio €, saldo dohodkov negativen v višini 285,6 mio €, saldo tekočih transferjev negativen v višini 60,6 mio EUR ter saldo storitev pozitiven v višini 728,4 mio EUR.

Gibanja v plačilni bilanci kažejo na močno prilagoditev gospodarstva in prebivalstva v zadnjih letih, saj se je saldo iz primanjkljaja v višini prek 6 % BDP v letu 2008 močno zmanjšal že v naslednjem letu, v petih mesecih letošnjega leta pa tekoči račun kaže presežek okoli 0,5% BDP v maju 2012. Domače povpraševanje, tako osebna potrošnja in predvsem investicije, je znižalo dinamiko uvoza in zmanjšalo odvisnost zasebnega sektorja od neto financiranja iz tujine. V zadnjih mesecih se, zaradi poslabšanja gospodarskega stanja v evrskem območju, zmanjšuje tudi rast izvoza, pri čemer rast izvoza še vedno prehiteva rast uvoza, tako v blagovni menjavi, kot tudi v menjavi storitev, in je s tem glavni vir za postopno okrevanje gospodarstva.

Ohranjanje presežka v tekočem računu plačilne bilance bi lahko postopoma izboljšalo stanja mednarodnih naložb. Konec leta 2011 je bilo negativno neto stanje mednarodnih naložb Slovenije v višini 41,8 % BDP in je presegalo 35%, ki pomenijo indikativno mejo pri evropskih kazalnikih mednarodnega neravnovesja. Napore ekonomske politike je potrebno usmeriti v nadaljnje izboljšanje konkurenčnosti ter pogojev delovanja perspektivnih izvoznih dejavnosti (stroški kapitala, dela, energije, materiala in storitev).

2. Svet Banke Slovenije je izdal Sklep o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema ("leasing podjetja"). Poročanje za vse finančne posrednike se harmonizira v okviru sistema matričnega poročanja, ki temelji na enkratnem zajemu podatkov za več namenov hkrati. V takšnem sistemu poročajo že banke, hranilnice in investicijski skladi. Pripravljajo se tudi skupne rešitve (BS in AZN) za sektor zavarovalnic in pokojninskih družb.

3. Svet Banke Slovenije je obravnaval informacijo o razvoju statistike vrednostnih papirjev v ESCB: "Centralizirana baza vrednostnih papirjev (CSDB) in Podatkovna baza Statistike imetij vrednostnih papirjev (SHSDB)". Razviti sistem bo omogočil boljšo identifikacijo imetnikov in ne le izdajateljev vrednostnih papirjev v celotnem evro območju.