Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 19.06.2012

19.06.2012 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval tekoče poslovanje bank, gibanja na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer.

Aprila letos se je bilančna vsota bank zmanjšala za 200 mio EUR na 49,4 mrd EUR. Na strani virov sta na to vplivala predvsem zmanjšanje vlog države in razdolževanje do tujine. Na strani naložb so banke zmanjšale naložbe v vrednostne papirje ter stanje posojil nebančnemu sektorju. Dinamika rasti posojil nebančnemu sektorju se je znižala na -4,4%, predvsem pod vplivom manjšega kreditiranja nefinančnih družb. Kreditiranje gospodinjstev se je aprila letos zmanjšalo, hkrati pa so gospodinjstva povečala vloge pri bankah. Stroški oslabitev in rezervacij so bili letos v prvih štirih mesecih višji od lanskih v primerljivem obdobju za 36%, banke pa so v prvih štirih mesecih letos poslovale z izgubo pred davki v višini 34 mio EUR.

Z vidika izboljšanja poslovanja bančnega sistema in sektorja podjetij je nadaljevanje zmanjševanja kreditiranja zaskrbljujoče. Nanj deluje več dejavnikov na strani povpraševanja in na strani ponudbe. V tem okviru Svet Banke Slovenije pričakuje, da banke ustrezno pospešijo aktivnosti za reševanje slabih naložb in kreditiranje kreditno sposobnih komitentov. Z novimi posojili perspektivnim gospodarskim družbam in projektom, bodo banke sposobne izboljšati kakovost naložbenega portfelja.  Hkrati Svet Banke Slovenije meni, da velja v okviru pristojnosti Vlade Republike Slovenije, v sodelovanju z bankami, poiskati in uporabiti instrumente, s katerimi bi država lahko pospešila gospodarsko rast. Vzporedno s tem velja presoditi tudi, s katerimi ukrepi države bi bilo mogoče spodbuditi dolgoročno varčevanje.