Odgovor na članek Finančnica, ki si je nakopala vrsto zamer v Delu, 3. 4. 2017

04.04.2017 / Sporočilo za javnost

Odgovor Banke Slovenije na članek v časniku Delo, 3. aprila 2017* 

Novinarka Suzana Kos v rubriki Osebno (Delo, 3. aprila 2017), ki tematsko in interesno sledi podobnim predhodnim prispevkom novinarke, ponavlja določene navedbe, ki vzbujajo dvom v ustreznost ali celo v zakonitost ravnanj guvernerja oziroma Banke Slovenije. 
Zaradi objektivnosti informacij navajamo kratka pojasnila, ki jih je Banka Slovenije novinarki sicer že posredovala. 

Prvič; novinarka navaja, da je guverner sam sprejel odločitev, da bo nekdanja viceguvernerka Stanislava Zadravec Caprirolo pooblaščenka za skladnost poslovanja v Banki Slovenije in da je preostale člane s to odločitvijo le seznanil. Novinarki smo že februarja letos v pisnem odgovoru pojasnili, da skladno z Zakonom o Banki Slovenije o pooblaščencu za skladnost poslovanja ne odloča Svet Banke Slovenije in da je torej odločitev povsem skladna z zakonom (navedli smo ji natančen seznam funkcij, o katerih pa po zakonu odloča Svet). 

Drugič; novinarka navaja, da se "nekaterim zdi, da je kodeks Banke Slovenije, ki ga je pripravila (Zadravec Caprirolo, op.a.), posegel predaleč, tako v zahtevi po razkrivanju osebnih podatkov zaposlenih kot s prepovedmi, ki jih prinaša". Novinarki smo že februarja potrdili, da je bil kodeks oziroma njegovo izvajanje preverjeno pri Informacijski pooblaščenki, in sicer v luči spoštovanja določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in načela sorazmernosti pri pregledovanju osebnih podatkov zaposlenih. Pojasnili smo tudi, da se bodo pripombe Informacijske pooblaščenke upoštevale pri izvajanju kodeksa. Ob tem ponavljamo, da je Kodeks Banke Slovenije v skladu z Zakonom o Banki Slovenije sprejel guverner, potem, ko je bil predhodno obravnavan na ožjem kolegiju guvernerja, določena vprašanja, ki jih kodeks ureja, pa tudi na Svetu Banke Slovenije. Hkrati sta soglasje h Kodeksu dala tako Sindikat bančništva Slovenije kot Sindikat Banke Slovenije, skladnost s Smernicami, ki veljajo za vse članice Evrosistema, pa je v svoji oceni potrdila tudi ECB.

Tretjič; novinarka navaja, da je Banka Slovenije "na vse načine, tudi z ustavno pritožbo na odredbo o hišni preiskavi, skušala preprečiti delo kriminalistov". Ponovno poudarjamo, da Banka Slovenije nikoli ni in ne skuša preprečiti delo kriminalistov. Kot smo novinarki odgovorili že januarja: Banka Slovenije je policiji izročila vse, kar je policija od nje zahtevala, sama vložitev ustavne pritožbe pa v ničemer ni ovirala in ne ovira dela policije ali kateregakoli drugega organa ali inštitucije RS. Za vložitev ustavne presoje se je Banka Slovenije odločila zaradi neenotnih pravnih tolmačenj ter nuje oziroma odgovornosti institucij, da v primerih, ko zaznajo pravne dileme in neenotno prakso, sprožijo procese za njihovo dokončno razrešitev. In to je Banka Slovenije tudi storila. 

Odnosi z javnostmi 
Banka Slovenije

*Delo je objavo odgovora zavrnilo.