Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 24.01.2012

24.01.2012 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče zadeve s področja nadzora poslovanja bank in sprejel ustrezne sklepe.