Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 17. 05.2011

20.05.2011 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2011 in ga sprejel. Predstavljeno bo na tiskovni konferenci danes, v petek, 20. maja 2011 ob 13. uri v prostorih Banke Slovenije.

2. Svet Banke Slovenije opozarja na nevarnost poglabljanja neravnotežja na področju javnih financ in podpira izvedbo potrebne pokojninske reforme. Morebitna zavrnitev potrebnih prilagoditev pokojninskega sistema bi na srednji in dolgi rok povzročila razhajanje med obveznostmi za pokojnine in zmožnostjo zagotovitve ustreznih javnih/proračunskih sredstev, kar bi povečalo deficit javnih financ in s tem naraščanje dolga države, ki se je v zadnjih letih že skoraj podvojil.

Ob zavrnitvi pokojninske reforme bi se močno znižala zmožnost države glede izvajanja potrebnih strukturnih reform in nujne fiskalne konsolidacije. Po zadnjih projekcijah fiskalnega deficita v Programu stabilnosti Vlade naj se ta v letošnjem letu ne bi zmanjšal, in naj bi v nasprotju s predhodnimi zavezami ostal na ravni 5,5% BDP. Verjetno bi se zato poslabšala bonitetna ocena tveganja države in s tem povišale obrestne mere za zadolževanje v tujini. Poslabšal bi se tudi dostop do virov financiranja na mednarodnih finančnih trgih za državo, banke, podjetja in posameznike, kar bi znižalo konkurenčnost in gospodarsko rast.

Slovenija je med bolj izpostavljenimi državami zaradi staranja prebivalstva in ima visoko pričakovano rast izdatkov za zdravstvene storitve in pokojnine. Brez prilagoditev v pokojninskem sistemu je mogoče pričakovati, da bodo kasneje potrebni strožji ukrepi, sicer ne bo mogoče zagotoviti sredstev za pokojnine v sedanjem obsegu. Tudi ti strožji ukrepi bi morali biti usmerjeni v zajezitev proračunskih izdatkov. Povečevanje davčnih obremenitev in prispevkov bi še dodatno poslabšalo konkurenčnost in možnosti za okrevanje gospodarstva, ki so ga krizne razmere močno oslabile. Z vidika stabilizacije makroekonomskih razmer so zato prilagoditve za ohranitev vzdržnosti javnih financ neizogibno potrebne.

3. Svet Banke Slovenije je izdal Sklep o dajanju v prodajo in obtok zbirateljskih kovancev ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije (2.500 zlatnikov, 3.500 srebrnikov in 300.000 dvokovinskih zbirateljskih kovancev), ki bodo v prodaji pri Deželni banki Slovenije d.d. in v obtoku od 20. junija 2011.