Seja Sveta Banke Slovenije 03.05.2011

03.05.2011 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval gospodarska gibanja v mednarodnem okolju in v Sloveniji ter gibanja cen in morebitna tveganja glede cenovne stabilnosti; potrdil je objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, april 2011 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, februar 2011. V luči neugodnih trendov na trgu dela, poslabšanja v blagovni menjavi v začetku leta in stanju mednarodne investicijske pozicije Slovenije je Svet Banke Slovenije obravnaval tudi razpoložljive kazalnike cenovne in stroškovne konkurenčnosti. 

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče poslovanje bank, gibanja na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval četrtletno informacijo Finančni računi Slovenije in potrdil njeno objavo na spletnih straneh Banke Slovenije.