Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 18. 04.2011

18.04.2011 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval in podprl predlog sprememb in dopolnitev Zakona o plačilnih storitvah in sistemih, ki bo posredovan pristojnemu Ministrstvu za finance v nadaljnjo proučitev ter sprejel sklepe, ki določajo poslovanje družb za izdajo elektronskega denarja.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval nekatere zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev; rok za izdajo dovoljenj je konec aprila 2011.