Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada

15.04.2011 / Sporočilo za javnost

Viceguverner Banke Slovenije Darko Bohnec se bo udeležil spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, ki bo potekalo 16. in 17. aprila 2011 v Washingtonu.

Med glavnimi temami zasedanja Denarnega in finančnega odbora Mednarodnega denarnega sklada, ki se ga bo udeležil viceguverner Bohnec, ki je tudi začasni namestnik guvernerja Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu, bo tudi tokrat pregled dogajanj v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih. Razprava bo potekala tudi o vlogi MDS v luči prihodnjih globalnih izzivov in njihovih rešitev.

Viceguverner Darko Bohnec bo imel v času srečanja tudi številne bilateralne pogovore, med drugim se bo sestal z Antonijem Borgesom, direktorjem evropskega oddelka pri MDS, Wiillyem Kiekensom, Izvršnim direktorjem belgijske konstituence pri MDS, in vodjem misije za Slovenijo Antonijem Spilimbergom.