Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 01.03.2011

01.03.2011 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, februar 2011 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, december 2010. 

Rast v zadnjem četrtletju 2010 je razmeroma visoka in z 1,2 % v povprečju leta 2010 v skladu s projekcijami Banke Slovenije. Glavni dejavnik rasti je bilo tuje povpraševanje in obnavljanje zalog.

Gibanja na trgu dela ostajajo neugodna: močno se je povečalo število brezposelnih decembra 2010 in januarja 2011, število delovno aktivnih v večini pomembnejših panog zasebnega sektorja pa se še nadaljnje krči. Ankete kažejo na slabe obete za prihodnjih nekaj mesecev. V takih razmerah, in ob naraščanju stroškovnih dejavnikov v mednarodnem okolju, je potrebno obvladovanje rasti stroškov dela v odnosu do produktivnosti dela.

Februarsko znižanje inflacije je zgolj prehodne narave zaradi nekaterih enkratnih učinkov. Visoka rast cen surovin, predvsem nafte, lahko močno vplivajo na gibanje inflacije v prihodnjih mesecih. Hkrati povišanja cen nekaterih storitev v panogah z omejenim delovanjem konkurence (železnice, pošta, dodatno zdravstveno zavarovanje, oskrba v domovih za ostarele) lahko neugodno vplivajo na inflacijska pričakovanja in na nastanek sekundarnih učinkov na rast cen in plač.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče poslovanje bank, gibanja na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval poročilo o poslovanju plačilnih sistemov za četrto četrtletje leta 2010.