Sestanek na temo finančne stabilnosti

29.10.2010 / Sporočilo za javnost

Delovno srečanje guvernerjev centralnih bank in predstojnikov nadzornih organov finančnega sektorja Centralne Evrope

Banka Slovenije je danes gostila redno letno delovno srečanje guvernerjev centralnih bank in predstojnikov nadzornih organov finančnega sektorja iz naslednjih centralno evropskih držav: Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske in Slovaške.

Guvernerji centralnih bank in predstojniki nadzornih organov finančnega sektorja so razpravljali o gospodarski in finančni situaciji v navedenih državah, s poudarkom na dogajanju v bančnem sektorju. Razprava je potekala tudi o spremljanju likvidnostnega tveganja v bankah in številnih izzivih, ki jih prinašajo nova pravila Basel III na področju bančnih pravnih predpisov.