Seja Sveta Banke Slovenije 18.10.2010

18.10.2010 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je med drugim sprejel naslednje izvedbene predpise (sklepe) na podlagi Zakona o bančništvu (ZBan- 1E):

 • Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic
 • Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
 • Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju
 • Sklep o spremembah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kreditnih zavarovanjih
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in hranilnice
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic
 • Sklep o spremembah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah za banke in hranilnice
 • Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin

2) Svet Banke Slovenije je sprejel spremembe in dopolnitve dokumenta "Proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala" - usmeritve Banke Slovenije za banke in hranilnice. Dokument bo poslan poslovnim bankam v uporabo.

3) Svet Banke Slovenije se je seznanil in potrdil objavo publikacije Neposredne naložbe 2009.