Seja Sveta Banke Slovenije 3.8.2010

03.08.2010 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank, dogajanjih na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer.
  2. Svet Banke Slovenije se je seznanil z analizo Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, maj 2010.
  3. Svet Banke Slovenije je sprejel oceno potreb po evrobankovcih do konca leta 2012.