Seja Sveta Banke Slovenije 6.7.2010

06.07.2010 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, junij 2010. Za nadaljnje okrevanje gospodarstva bo, poleg tuje aktivnosti in podpore finančnega sektorja domači aktivnosti, ključnega pomena konsolidacija javnih financ. Gibanje stroškov dela se mora uskladiti z ravnijo produktivnosti. Pri tem usklajevanju se je potrebno osredotočiti na ukrepe za vzdržnost produktivnosti in v okviru industrijske politike na spodbujanje proizvodnje izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Svet Banke Slovenije je zaskrbljen zaradi vpliva cen komunalnih storitev in drugih, s strani države nadzorovanih cen, k inflaciji.

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank, dogajanji na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer.

3. Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o predlogih glavnih znamenj priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2011.