Poročilo predstavnikov Mednarodnega denarnega sklada

11.06.2010 / Sporočilo za javnost

Poročilo obiska delegacije MDS v Sloveniji se nahaja na spletni strani MDS.

Povezava: http://www.imf.org/external/np/ms/2010/061110.htm