Seja Sveta Banke Slovenije 8.6.2010

08.06.2010 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, maj 2010 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, marec 2010.

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank, dogajanjih na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer.

3. Svet Banke Slovenije se je strinjal s predlogom Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov, ki ga je predložila Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.